Vår sjømatutsending i Spania presenterer den siste utviklingen i markedet.