TNS Kantars refleksjoner om veien videre for norsk sjømat i Spania etter koronapandemien.