Vår sjømatutsending i Japan og Sør-Korea presenterer den siste utviklingen i  markedet.