Vår sjømatutsending i Sentral- og Vest-Afrika presenterer den siste utviklingen i markedet.