Vår sjømatutsending i Kina presenterer den siste uviklingen i landet i lys av koronasituasjonen i markedet.