Vår sjømatutsending i Kina presenterer den siste utviklingen i markedet.