Vår sjømatutsending i Japan og Sør-Korea presenterer den siste utviklingen i markedet.