Vår sjømatutsending i Italia presenterer den siste uviklingen i landet i lys av koronasituasjonen i markedet.