Vår sjømatutsending i Italia presenterer den siste utviklingen i markedet.