Vår sjømatutsending i Frankrike presenterer den siste utviklingen i landet i markedet.