Vår sjømatutsending i Frankrike presenterer den siste utviklingen i markedet.