Vår sjømatutsending i Brasil presenterer den siste uviklingen i landet i lys av koronasituasjonen i markedet.