Vår sjømatutsending i Brasil presenterer den siste utviklingen i markedet.