Den norske sjømateksporten til Thailand har vokst kraftig de siste årene. Nå kommer Vietnam raskt etter, og kan bli det nye Thailand.

Hva angår sjømat fra Norge øker det meste i Thailand:

  • Konsumet
  • Mengden
  • Verdien
  • Kjennskapen
  • Kampanjebudsjettene

Laksen er den store driveren, men utviklingen på både ørret og makrell er også god.

Kjøpekraften har doblet seg

Eksporten til Vietnam har ligget bak Thailand, men er nå i sterkt vekst. Landet er et marked som norske sjømataktører bør merke seg, for det kan bli det nye Thailand, ifølge Ørjan Kjærvik Olsen som er landansvarlig for nye markeder i Sjømatrådet.

- I Vietnam bor det nesten 100 millioner mennesker, sjømatkonsumet øker og kjøpekraften har doblet seg de ti siste årene, sier han.

Fra å være et bearbeidingsland for sjømat, har Vietnam blitt et konsumland. Hvis vi ser på tallene hittil i år, er Vietnam nå Sørøst-Asias nest største laksemarked, etter Thailand.

Også eksporten av skalldyr, med kongekrabbe i spissen, har hatt en god utvikling til Vietnam.

Fra sushi til thaimat

Lakseveksten til Thailand har primært vært drevet av en oppblomstring av sushi-restauranter og økt sushi-konsum. Om få år er det stor sannsynlighet for at den samme trenden blir å se i Vietnam.

Men først til Thailand.

For å gi et lite bilde av eksportutviklingen for laks, kan vi se på noen tall fra de to siste årene:

  • Hittil i år (til og med november) har Norge eksportert 18 000 tonn laks til Thailand. Verdi: nesten 1,6 milliarder kroner. Til sammenlikning var laksevolumet på 14 000 tonn, og verdien i overkant av 850 millioner kroner, i hele 2020.
  • Nå spiser altså thaiene sushi og sashimi av norsk laks så det nesten gviner etter. Og ikke bare det, kunnskapen om at laksen de spiser faktisk er norsk, har økt betraktelig.

Tidenes største laksekampanje

I år samarbeider laksenæringen og Sjømatrådet om tidenes største laksekampanje i Thailand. Mens tidligere laksekampanjer nettopp har tatt sikte på å øke sushikonsum og kjennskap til det norske opphavet, har årets kampanje fått et nytt hovedmål.

- Det er å få mer norsk laks inn i thailandske hverdagsretter. For her er det et stort potensial som ennå ikke er utnyttet, sier sjømatutsending i Sørøst-Asia, Asbjørn Warvik Rørtveit.

Larb Salmon (spicy thaisalat med laks), Gang Kiew Wan Salmon (grønn curry med laks) og Yum som O Salmon (grillet laks med spicy grapefruktsalat) er blant hverdagsoppskriftene der kjøtt er byttet ut med laks.

Fra ukjent til kjent

For ti år siden visste «ingen» i Vietnam hva laks var. Nå vet «alle» det, konkluderer en ny rapport som Sjømatrådet har fått utført på det vietnamesiske laksemarkedet.

Ifølge rapporten har laksekonsumet økt med 20 prosent årlig de siste fem årene.

- Det skyldes blant annet at flere har råd til å kjøpe laks og at laksen har blitt tilgjengelig i butikkhyllene. I tillegg er folk mer opptatt av at laks er sunt, noe som forsterket seg under pandemien, sier Ørjan Kjærvik Olsen.

Vietnameserne spiser i snitt rundt 34 kilo sjømat per person i året, og de vil helst ha den fersk. Det gjenspeiler seg i bugnende fiskedisker, der også laksen har blitt et vanlig innslag.

Hvis vi ser på noen tall fra eksportutviklingen for norsk laks til Vietnam de siste to årene, er volumet hittil i år på over 16 000 tonn og verdien på nærmere 850 millioner kroner. Til sammenlikning var laksevolumet på rundt 11 600 tonn, og verdien rundt 450 millioner kroner i hele 2020.

Sushi-trend

Rapporten viser videre at nærmere 90 prosent av laksen som vietnameserne spiser, er atlantisk, og det meste av denne spises som fersk.

- Rå laks og sushi har begynt å bli trendy også her, spesielt blant yngre mennesker, og særlig i de to største byene Hanoi og Ho Chi Minh, forteller Olsen.

Dermed er det mye som tilsier at sushibølgen også vil treffe Vietnam med stor kraft.

Tilstedeværelse

For Sjømatrådet betegnes Vietnam som et nytt marked fordi det frem til nå ikke er gjort investeringer på vegne av norsk sjømat.

- Desto viktigere er det å være til stede her når noe skjer, sier Arne Stalheim i Coast Seafood.

Han er én av flere norske eksportører som deltok på messen «Food and Hotels Vietnam» i Ho Chi Minh-byen i desember. Messen er rettet mot grossister og hotell- og restaurantbransjen.

- Vietnam er et spennende marked i vekst, og for oss har messen vært en døråpner. Vi har truffet flere potensielle kunder som vi kan utvikle et videre samarbeid med, forteller Stalheim.

På messen i Ho Chi Minh: Arne Stalheim i Coast Seafood i samtale med potensielle vietnamesiske kunder.

Fellesstand på messen

I år var aller første gang at Sjømatrådet arrangerte en fellesstand for norske sjømataktører Food and Hotels i Vietnam. I år er også første gang det er satt av penger til markedsarbeid i Vietnam. Og dette er bare starten, kan Ørjan Kjærvik Olsen opplyse.

- I år har vi begynt å bygge kjennskap og preferanse for norske skalldyr og norsk sjømat generelt. Neste år vil vi i tillegg satse på laks, og vi tror også det er potensial for andre arter som torsk og makrell, sier han.

God "trøkk"

Det var først og fremst salg av laks, men også noe makrell og kongekrabbe som var i tankene til Arne Stalheim da han reiste til Vietnam. Han forteller om en jevn strøm av interesserte gjennom alle tre messedagene.

- Responsen var veldig bra, og vi hadde godt «trøkk» hele tiden, så jeg blir nok ikke arbeidsledig på denne siden av jul i år heller. Nå skal tiden fremover brukes til å følge opp de nye kontaktene.