Sjømatrådets styre vedtok i møte 19. februar 2019, basert på råd fra markedsgruppen hvitfisk, å tillate utlisensiering av varemerkene «Seafood from Norway» på hvitfisk og «Skrei».

Varemerket «Seafood from Norway»

Det har lenge vært mulighet for utlisensiering av varemerket Seafood from Norway for alle andre arter enn hvitfisk, og vedtaket medfører en harmonisering av regelverket for alle arter. Ettersom prosedyrene for utlisensiering allerede foreligger vil det umiddelbart bli mulighet for lisensiering av utenlandske selskaper som ønsker å merke produkter laget av norsk hvitfisk, som skal omsettes i utlandet, med «Seafood from Norway»-merket. Selskaper som ønsker å få lisens kan søke her (kun på engelsk)

Varemerket «Skrei»

Varemerket «Skrei» er knyttet til kvalitetsstandarden for skrei (NS 9406:2016) og det har så langt kun vært skrei pakket i Norge som har kunne benyttet seg av merket. Sjømatrådet arbeider nå for å etablere regelverk og prosedyrer for utlisensiering av skrei-merket. Sjømatrådet vil gå ut med informasjon så snart dette arbeidet er ferdigstilt. For mer informasjon om varemerket «Skrei» se her.

Kontakt

Jan Eirik Johnsen
Joint Marketing Manager
jej@seafood.no

Trond Rismo
Business Relations Manager
tr@seafood.no