Nigeria er et av de viktigste tørrfiskmarkedene for Norge, men de har sine utfordringer når det kommer til mattrygghet. Derfor arrangerte Norges sjømatråd et stort tørrfiskseminar i Lagos, og budskapet ble spredt til flere titalls millioner nigerianere.

- Dette er fjerde gangen vi arrangerer et slikt tørrfiskseminar, og det ble svært vellykket, sier Trond Kostveit, Sjømatrådets Afrika-utsending.

I år var mattrygghet hovedfokus, og sammen med Nofima-forsker, Bjørn Tore Rotabakk, og fiskerikonsulent i Nigeria, Abbey Chieke, ble både nigerianske importører og nigerianske journalister og kokker informert om hvordan man best kan oppbevare tørrfisk.

- Det har for eksempel vært en svært uheldig sak der tørrfisk i Nigeria har blitt sprayet med giftig innsektsmiddel, og dette ser vi selvfølgelig svært alvorlig på, sier Kostveit, som får samtykke fra Chieke.

Hun er takknemlig for at Sjømatrådet er opptatt av å sikre at fisken som spises i Nigeria ikke er helsefarlig, og at de deler kunnskap om matsikkerhet med importører, de lokale fiskehandlerne og med folket.

Også den nigerianske fiskeridirektøren, Ime S. Umoh, applauderte initiativet.

- Departementet setter pris på at Norges sjømatråd skaper bevissthet, formidler løsninger og alternativ til utrydding av skadedyr på tørket fisk og i lagringsanlegg. Jeg roser også dette seminaret for å vise frem riktig måte å håndtere sjømat, sa han fra talerstolen.

Omfattende mediedekning

En av strategiene for å få spredt kunnskap om mattrygghet ut til befolkningen, var å få pressen til å skrive om tørrfiskseminaret. Det ble en suksess. En oppsummering viser at medieoppslagene om mattrygghet har blitt formidlet til mange titalls millioner nigerianere.

- Seminaret fikk store reportasjer i landets største TV- og radiokanaler, og når vi vet at Nigeria har opp mot 200 millioner innbyggere, så betyr det at publikummet er massivt. I tillegg fikk vi betydelig spalteplass hos store aviser og nettaviser, som The Guardian og The Nation, sier Elisabeth Øvreberg, kommunikasjonsrådgiver i Sjømatrådet.

Hun forteller at deltakerne på seminaret også dro ut til et enormt fiskemarked i Lagos, der både selgere og kjøpere fikk høre om mattrygghet og norsk tørrfisk.

- Det var en svært lærerik utflukt. Alle som driver med tørrfisk burde bli med oss på et slikt fiskemarked. Der får man med egne øyne se hvor fisken havner, hvordan den behandles og hva den brukes til.

Trond Kostveit håper flere norske tørrfiskeksportører og produsenter blir med på neste års seminar.

- Jeg har egentlig lyst til å si at en tur ned til Nigeria, som er vårt største tørrfiskmarked, burde være obligatorisk for bransjen. Men jeg kan kun oppfordre alle til å bli med på neste års seminar.


Norge er våre venner

Abbey Chieke omtaler norske produsenter og eksportører som venner av Nigeria.

- Vi importerer fisk fra mange nasjoner, men det er ingen andre som drar ned til oss for å holde gratisseminar om mattrygghet. Det er det kun Norge og Norges sjømatråd som gjør. De er våre venner. Vi vet at fisken som sendes til oss er av topp kvalitet, og utfordringen er å bevare produktet helt frem til konsumentene.

Trond Kostveit, som har jobbet i Afrika i mange år, har selv sett hvordan den intense varmen, mangelen på elektrisitet og kjølefasiliteter, samt manglende infrastruktur kan forringe kvalitetsprodukter.

- Derfor er det viktig at alle tar sine forholdsregler slik at fisken ikke blir ødelagt. Tørrfisk er et fantastisk produkt som kan oppbevares i ti år dersom den blir behandlet og lagret riktig. Nå ser vi derimot at fisken forringes raskt. Den utsettes blant annet for insekt og solstek, og det er heller ikke fritt for at den får svarte muggflekker på fiskemarkedet.