Svenskenes konsum av sjømat har stabilisert seg etter flere år med nedgang. Allikevel spises det for lite fisk og skalldyr i Nordens mest folkerike land. Ny innsiktsrapport viser at 64 prosent av svenskene spiser sjømat bare en gang i uken eller sjeldnere, langt fra kostholdsrådene fra Livsmedelsverkets anbefalinger om to til tre ganger i uken.

Sigmund Bjørgo, Fiskeriutsending til Sverige, la frem rapporten for sjømatnæring og svensk presse under et arrangement på den norske ambassaden i Stockholm tidligere denne måneden.

- Som det kommer frem i rapporten ser vi at svenskenes inntak av fisk og skalldyr har stabilisert seg etter flere år med nedgang, men det er fortsatt en del arbeid som gjenstår, sier Bjørgo.

Rapporten viser til forbrukerundersøkelsene i 2018 der det svenske sjømatkonsumet har hatt en økning på 1 prosent, noe som er en markant endring i et marked som lenge har vært preget av nedgang. I 2012 spiste svenske forbrukere gjennomsnittlig 79 fiskemåltider i året, mens i 2017 hadde dette falt til 70 fiskemåltider.

- Det tar tid å endre adferd, og det er et felles løft som må til for å lykkes med å øke sjømatkonsumet blant svenske forbrukere i Sverige. Vi må jobbe knallhardt sammen med bransjen fremover for å få enda mer økning, sier Bjørgo.

Hovedtrekk og muligheter i det svenske markedet

Til tross for svenskenes relative moderate inntak av fisk og skalldyr, er norsk sjømateksport til Sverige stabil. I de siste årene har den norske eksporten ligget på en verdi på omkring 4 milliarder norske kroner.

Den nye rapporten viser at i Sverige er fisk posisjonert som viktig tradisjonsmat, samtidig som flere velger sjømat på grunn av smak og helse. I tillegg kommer det frem at halvparten av svenskenes konsum av laks og sild skjer rundt høytidene, midtsommer og jul. I tillegg skjer mer enn halvparten av svenskenes sildekonsum i januar og desember.

Ifølge Sjømatrådets Consumer Insights 2018 mente åtte av ti svensker at smak er viktigst i valg av fisk, mens syv av ti oppgir helse som en viktig grunn for å spise sjømat. I tillegg er det verdt å nevne at en av tre svensker nevner at bærekraftig produksjon er viktig ved valg av sjømat.

Ser man på husholdningskonsumet av sjømat, spiser svenske familier rundt 14 kilo sjømat hvert år hjemme. I tillegg kommer sjømaten som spises på restaurant. Innsiktsrapporten viser imidlertid en sammenheng mellom alder og sjømatkonsum, og det er hovedsakelig de yngre som velger bort fisk til middag. Mens eldre svensker i aldersgruppen 50-64 år spiser 15 kilo sjømat per husholdning i 2018, spiser aldersgruppen 18-34 år kun halvparten av dette, altså 7,5 kilo per år.

- Sverige forblir et viktig marked for norsk sjømat, samtidig er norsk sjømat viktig for svenskene. Rapporten har gitt oss og næringen viktig informasjon for videre markedsarbeid, avsluttet Bjørgo.