Vi registrerer at Fiskeribladet har vært noe ivrig på overskriftene på desken i dag tidlig og at dette raskt har spredt seg til andre medier, inkludert NRK og NTB. Det er ikke snakk om at Riksrevisjonen skal gjennomføre en granskning av Sjømatrådet, men en ordinær selskapskontroll. Riksrevisjonen gjennomfører årlig slike kontroller i utvalgte selskaper.

I 2017 reviderte Riksrevisjonen 15 departementer og 237 statlige virksomheter og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 104 selskaper.

I 2018-2019 er Sjømatrådet et av selskapene Riksrevisjonen skal gjennomføre en selskapskontroll, en såkalt «forvaltningsrevisjon av virksomhetsstyringen i selskapet». I virksomhetsanalysen legges det vekt på måloppnåelse og effektiv drift av selskapet. Sjømatrådet er et statsaksjeselskap med sektorpolitiske formål.

- Sektorpolitiske mål er per i dag rundt formulert og disse kunne nok med fordel vært konkretisert ytterligere. For Sjømatrådets vedkommende mener vi imidlertid at det er et godt tidspunkt å ha en gjennomgang nå. Vi har gjennomgått store prosesser og effektiviseringstiltak og kan dokumentere gode effekter av det arbeidet vi gjør. Samtidig er det alltid rom for forbedring, sier Renate Larsen, Administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Riksrevisjonens rapport fra selskapskontrollen vil foreligge høsten 2019. 

Fiskeribladet har valgt å endre sin opprinnelige overskrift til saken.