Norges sjømatråd  har siden 2003 stilt midler til disposisjon for årlige pressestipend. Stipendet har vært rettet mot journalister eller personer innenfor media som arbeider med eller har interesse for norsk fiskeri- og havbruksnæring, norsk sjømateksport og internasjonal handel med sjømat.

Målet for stipendene har vært å bidra til at journalister og andre innenfor media skal kunne gjøre seg kjent med sjømatmarkedene og kunne tilegne seg kunnskap om eksport, handel og markedsføring av sjømat.

2016 var siste året Sjømatrådet utlyste pressestipender.


Under finner du statuttene til sjømatrådets stipendordning og en oversikt over de som har blitt tildelt stipendet.