Det er kinesiske myndigheter som krever at virksomhetene har oppdatert sin brukerinformasjon i det nye Single  Window-systemet.

Dette betyr at godkjente virksomheter selv må logge inn i Single Window for å sjekke at informasjonen er riktig.

Sjømatrådet bistår Mattilsynet med å gi ut brukernavn og passord til virksomhetene. 

  • Les mer om prosessen her

Vær oppmerksom på HS-koder 

I noen tilfeller har kinesiske myndigheter overført flere HS-koder enn det virksomheten kan eksportere til Kina. Ifølge opplysninger Mattilsynet har mottatt, skyldes dette en glipp da kinesiske myndigheter overførte informasjon til Single Window.

Mattilsynet anbefaler derfor at virksomheter utviser stor forsiktighet med hensyn til eksport av varer som virksomheten ikke har vært godkjent for, eller har eksportert til Kina tidligere.