Den nordamerikanske sjømatmessen Seafood Expo North America er utsatt inntil videre. Dette medfører at Sjømatrådets egne arrangementer som skulle funnet sted i forbindelse med messen er også utsatt.

Seafood Expo North America i Boston skulle i utgangspunktet arrangeres 15. mars. Det var arrangørene selv som utsatte messen, og ga beskjed 3. mars (Les mer på messens nettsider her).

Sjømatrådet har derfor besluttet å utsette våre egne arrangementer som skulle ta sted under Boston-messen. Følgende arrangement er utsatt: