Unge spiser mindre sjømat enn ønskelig. Nordmenns sjømatkonsum er redusert med 15 prosent siste året og med 26 prosent de siste fem årene. En gjennomsnittlig åttendeklassing spiser mer godteri enn fisk og nær fire ganger så mye rødt kjøtt som sjømat. 

Årsaken til nedgangen i sjømatkonsumet er sammensatt og skyldes en blanding av at yngre spiser mindre, mens det blir færre eldre som ofte har spist sjømat helt siden de var ung, den såkalte generasjonseffekten. Sjømat har lavere tilgjengelighet enn andre proteiner og prisene på sjømat har økt mer de siste årene sammenlignet med andre matvarer. Det er også lavere bevissthet knyttet til sjømat hos de som handler.

Et hav av sjømatmuligheter
Norske sjømatkonsumenter har et nokså snevert repertoar når de skal handle sjømat i butikk. Det er oftest laks og torsk som finner veien til middagsbordet. Reklametrykket for kjøtt er langt høyere enn for sjømat, og er dermed lengre fremme i kundenes bevissthet.

I 2016 inngikk norske myndigheter, sjømatnæringen og dagligvarehandelen en intensjonsavtale om å sammen øke sjømatkonsumet med 20 prosent innen 2021. I dette arbeidet er også Sjømatrådet et viktig virkemiddel på vegne av fellesskapet. 

Dette er et meget ambisiøst mål og er ikke noe som enkeltaktører kan gjøre alene. I 2018 øker derfor Sjømatrådet innsatsen i Norge og vil om kort tid lansere et nytt kommunikasjonskonsept «3 i uka». Målet er at «3 i uka» skal bidra til å øke unges bevissthet på hvor enkelt det er med sjømat, vise bredden av sjømatprodukter og gi en positiv påminnelse om å velge sjømat.

«3 i uka» lanseres i mars
«3 i uka» skal bidra til at flere velger sjømat i butikken. En ny logo for «3 i uka» erstatter dagens godfisk-logo. Der «Seafood from Norway» er tydelig avsender for opphav ute i markedene, vil «3 i uka»  være avsender for konsumdrivende aktiviteter i Norge. Målgruppen er konsumenter i aldersgruppen 18 til 40 år, som er den gruppen hvor reduksjonen i sjømatkonsumet er størst.

Fra 1. mars vil «3 i uka» være tilgjengelig for de som ønsker å ta logoen i bruk - både på produkter og i markedsaktiviteter. Sjømatrådet utvikler retningslinjer for hvordan vi kan samfinansiere dette arbeidet og oppfordrer de som synes dette er interessant til å ta kontakt med oss allerede nå.

Sjømatrådet forventer å se en økning i bevisstheten for sjømat hos konsumenter allerede i 2018. Ved å analyserer medievalgene til de unge og tilpasse oss dette, vil vi kommunisere i de kanalene hvor vi enklest når målgruppen.

Markeres 12.3
12. mars markerer vi starten på «3 i uka», som et langsiktig og viktig arbeid for et felles løft for å øke sjømatkonsumet. Sjømatrådet inviterer da til et faglig program i Oslo hvor vi vil presenterer ny innsikt. 

En viktig del av arbeidet til «3 i uka» er å tilgjengeliggjøre innsikt om muligheter og barrierer for å øke sjømatkonsumet i Norge. Sjømatrådet jobber nå med flere innsiktsanalyser og vil presentere og tilgjengeliggjøre disse på lanseringen.

Tilbakemelding
Sjømatrådet ber om tilbakemeldinger fra sjømataktørene på hvilke produkter og arter det planlegges aktiviteter og kampanjer for i 2018, slik at markedsaktiviteter i regi av «3 i uka» kan tilpasses og bidra til å styrke synlighet av sjømat. Gi oss gjerne også tilbakemelding på om du vil motta nyheter om «3 i uka» fremover. Tips gjerne også kolleger om dette.