Historien om den Venetianske handelsmannen Pietro Querini som strandet på Røst i 1432 er en fasinerende historie om det sterke båndet mellom Norge og Italia - og norsk tørrfisk i Italia.

Historien ligger godt bevart i hans dagbøker i Vatikanet og på museer i inn- og utland. Querinis fortelling om Norge er unik, og for noen år siden reiste fotojournalist Valentina Tamborra til Venezia, Vatikanet og til Røst for å dokumentere Querinis historie og menneskene som i dag holder eksporttradisjonen i hevd.

Reisen ble til en fantastisk fotoutstilling som har vært mye omtalt i internasjonal presse, seneste på en helside i en av Italias største aviser, Corriere della Sera. Utstillingen har vært i flere byer i Italia, og 1. oktober åpnet utstillingen i Venezia på Queirini-familiens museum.

- Utstillingen Skrei il Viaggio - Skrei the journey – formidler båndet mellom norge og italia gjennom menneskene som i jobber i sjømatnæringen og den gir oss innblikk i naturgitte forhold som en bærebjelke for førsteklasses råvarer og kvalitetsfokus. Valentinas bilder forteller historier som fanger interesse og som gir stor oppmerksomhet i Italia og internasjonalt, forteller sjømatutsending til Italia, Gunvar L. Wie.

Prosjektet er ledet av Tørrfisk fra Lofoten og Norges sjømatråd, og utstillingen varer helt til den 31. oktober.