Norges sjømatråd ønsker å komme i kontakt med bedrifter som ønsker å vurdere lisensiering av opphavsmerket "Seafood from Norway" for hvitfiskprodukter som blir videreforedlet eller pakket utenfor Norge. 

I første omgang gjelder dette en prøveperiode på ett år. 

Gjennom lisensiering kan virksomhetene få rett til å bruke opphavsmerket "Seafood from Norway" på norsk sjømat som videreforedles og pakkes utenfor Norges grenser. Følgende lisenser vil være gjeldende i prøveperioden:

  • Filetprodukter produsert i Norge for videreforedling ute. 
  • Fryst helfisk for videreforedling ute
  • Fersk helfisk for videreforedling ute
  • Produkter av kvalitetsmerket Skrei som ønskes videreforedlet ute (inkluderer lisens av kvalitetsmerket Skrei). 

Les mer her: 

Dersom dette kan være interessant ønsker vi tilbakemelding innen 3. november. Din tilbakemelding er ikke bindende. Vi vil kontakte deg så snart som mulig etter fristen. 

Meld din interesse her.