Kvalitetsmerket for skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd. Et nytt forslag til skreistandarden er nå sendt på høring med høringsfrist 15. september 2022.

Kvalitetsmerket for skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatrådEt nytt forslag til skreistandarden er nå sendt på høring med høringsfrist 15. september 2022.

Skrei som er kvalitetsmerket skiller seg fra annen skrei ved at den er utvalgt, behandlet og pakket etter egne krav. Kravene er beskrevet i kvalitetsstandarden NS 9406 «Fisk og fiskeprodukter – Fersk skrei – Krav til produkt».


De viktigste endringene

I den nye versjonen er størrelsesklasser for pakking av fisk fjernet, mens det er innført egne krav til hvordan merking av hel fisk skal gjennomføres. Det er også foreslått krav om merking av fangstdato på fiskekassene.

For at en skrei skal kunne merkes som kvalitetsmerket skrei, må den også være minst 2 kilo, etter at det en sløyd og hodekappet.

Selve kvalitetsmerket er endret og lagt med i høringsdokumentet.  Skreimerket er endret fordi det er ønskelig å: 

• linke skreien tydeligere til det norske opphavet

• i større grad skape assosiasjoner til logoen Seafood from Norway, og dermed dra veksler på den investeringen Sjømatrådets merkevare gjør ute i markedene

•  tydeligjøret at skreimerket er et kvalitetsmerke

•  redusere faren for misbruk

Her finner du høringsforslaget til revidert skreistandard


Organisering av standarden og revisjonen

Det er Standard Norge som har ansvar for standarden og høringsrunden. Norges sjømatråd er eier av varemerket skrei og det er Norges Råfisklag som har ansvaret for å kontrollere at skreimerkede produkter er produsert og holder kvalitetskravene som er beskrevet i standarden.

Forslag til revidering av skreistandarden er gjort av en komité sammensatt av representanter for fiskerinæringen i Norge. Representanter fra fiskemottak, produsenter av fiskeprodukter, interesseorganisasjoner og eksportører som omsetter skrei har deltatt i dette arbeidet.


Hvordan lese og kommentere høringsforslaget?

Du kan se og laste ned høringsforslaget hos Standard Norge

Kommentarer må være mottatt innen utløp av høringsfristen 15. september og kan meldes inn ved å:

  • skrive inn kommentarer direkte i høringsportalen på http://enquiry.standard.no,
  • sende e-post til prosjektleder Rolf Duus i Standard Norge (rdu@standard.no), eller
  • sende brev til: Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker


Om bruk av høringsportalen:

  • Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, gå til http://enquiry.standard.no, klikk «Registrer» og fyll inn nødvendig informasjon før du klikker «Registrer meg som ny bruker».
  • Benytt enten søk eller bla gjennom etter emne for å finne frem til ønsket høring og klikk dernest på «Høringsforslag – detaljer».
  • Du kan da benytte innholdsfortegnelsen til å navigere og skrive inn eventuelle kommentarer ved å klikke «Kommentar» nederst til høyre i lesevinduet.
  • Under «Høringsforslag – detaljer» kan du også velge å laste ned PDF-versjon av dokumentet.
  • Eventuelle spørsmål om pålogging til høringsportalen kan rettes til Standard Online AS (tel. 67 83 87 00 / support@standard.no).