Sjømatrådets styre har oppnevnt ny markedsgruppe for pelagisk sektor. 

Den nye markedsgruppen består av følgende medlemmer:

  • Ole Kristoffer Norø, Br. Sperre AS
  • Jan Otto Hoddevik, Global fish AS
  • Geir Sperre, Nils Sperre AS
  • Rolf Kristian Våge, Pelagia AS
  • Knut Torgnes, Sildesalgslaget