Sverige har merket seg eksportsuksessen Norge opplever i sjømatsektoren. Nå ønsker de å lære av nordmennene.

Sjømatrådet var forrige uke til stede under Almedalsuken i Visby på Gotland. Her holdt analytiker Øystein Valanes et foredrag som beskriver den norske eksportsuksessen og hvordan Sverige kan lære av Norge.

- Et tett samarbeid mellom sjømatnæring, forskning og forvaltning er en av de viktigste faktorene for norsk suksess innen sjømateksport. Dette er ganske unikt i global sammenheng. Derfor ønsker de nå å se mot Norge, sier Valanes.

I 2016 eksporterte Norge sjømat til Sverige for en verdi av fire milliarder kroner. For å sette det inn i et annet perspektiv: Hver eneste dag passerer rundt 120 trailere med norsk sjømat over grensene til Sverige. Slike tall imponerer Söta Bror.

- Matproduksjon fra havet vil bli stadig viktigere i fremtiden, og Norge er blant verdens største eksportører av sjømat. Det finnes potensiale for en større produksjon av sjømat i Sverige, men problemene med å ekspandere ligger primært på forvaltningssiden. Under seminaret var det et stort fokus på ringvirkningene som eksporten fra Norge har for Sverige, og da særlig i grenseområdene, sier Valanes.  

Sverige har allerede en stor eksport av matvarer i dag, men svensk sjømat utgjør en liten andel av dette.

- Sverige er et viktig marked for norsk sjømat og er vårt åttende største eksportmarked. Før de får opp sin produksjon av sjømat er norske råvarer en stor del av grunnlaget for deres sjømatproduksjon. Sverige ønsker også å satse på oppdrett av sjømat. Norge er verdensledende innenfor dette området, sier Norges sjømatråds fiskeriutsending i Sverige, Line Kjelstrup. 

Ifølge Statistiska Centralbyrån eksporterte Sverige sjømat til en verdi av 38,1 milliarder svenske kroner i 2016. En stor andel av dette er norsk sjømat i transit eller norske råvarer som bearbeides i Sverige.

- Svenskene har hatt suksess med eksportvarer som baserer seg på norske råvarer. Disse videreforedles i Sverige og markedsføres i hele verden som svensk matkultur. Ta for eksempel gravlax eller sill på glass. I tillegg har mange norske bedrifter kjøpt opp svenske sjømatbedrifter. Våre kvalitetsvarer er med andre ord et viktig grunnlag for svenske eksportvarer og gir viktige ringvirkninger gjennom sysselsetting, sier Kjelstrup.

Sjømatrådet holdt foredrag i forbindelse med seminaret «Hällbar maritim tillväxt i gränsregionen», som ble arrangert sammen med Norsk-Svensk Handelskammer og Svinesundskomiteen. Seminaret omhandlet bærekraftig vekst i maritim og marin sektor, og hvordan Norge og Sverige sammen kan oppnå videre vekst.

Samarbeidet mellom de to nabolandene har en lang historie innen handel med sjømat. I mer moderne tid har dette samarbeidet også innbefattet kunnskapsdeling. På 60-tallet dro blant annet norske fôrutviklere til Sverige for å øke sine kunnskaper om fôr.

- I dag finnes det et tett samarbeid mellom norske og svenske forskere. Dette gjør samarbeidet også enklere i fremtiden, sier Kjelstrup. 

Almedalsuken er et årlig arrangement, hvor politikere og representanter fra næringslivet samles.

- Almedalsuken er en viktig arena for politikere, næringsliv og andre samfunnsaktører. Det er et sted hvor debatt og politikk står på programmet. At Norge ble inkludert i årets program, viser hvor viktig norsk sjømat er for svensk næringsliv og samfunn, sier Kjelstrup.