Koronapandemien førte til at USA økte importen av fryste skalldyrprodukter. Det satte fart på norsk, fryst snøkrabbe.

- I 2020 var USA det største markedet for norsk snøkrabbe, det er altså amerikanerne som spiser mest norsk snøkrabbe.

Det forteller skalldyranalytiker hos Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Sammen med Japan og Kina, er USA ett av verdens tre store konsummarkedene for snøkrabbe. Tall viser at det amerikanske markedet for snøkrabbe er voksende, og det samme er importprisene.

- I løpet av 10 år har importprisen mer enn doblet seg, opplyser Voraa, som mener at USA har blitt et meget spennende marked for Norge – selv om norsk import av snøkrabbe fortsatt er beskjeden.

- USA har egenfangst av snøkrabbe i områdene rundt Alaska, men det er ikke nok til å dekke etterspørselen innenlands. Derfor importerer de. I 2019 importerte de 46 000 tonn snøkrabbe, der 70 prosent kom fra Canada og 23 prosent fra Russland. Grønland og Norge stod for til sammen 6 prosent.

Stor etterspørselsvekst siste halvår

Selv om Norge har liten markedsandel, viser ferske tall for 2020 at Norge eksporterte 823 tonn snøkrabbe til USA i fjor. Det er 376 tonn mer enn i 2019. Eksportverdien økte fra 68 millioner kroner i 2019, til 142 millioner kroner i 2020.

- Vi opplevde økt etterspørsel og økte priser fra juli og ut året, forklarer Voraa.

Mye av årsaken til at fryst snøkrabbe har blitt mer populær, er at restaurantene stengte som følge av pandemien.

- Før korona spiste amerikanerne 70 prosent av sjømaten på restaurant, men etter utbruddet og nedstenging av restaurantsektoren blir rundt 63 prosent spist hjemme, sier Voraa.

Stengte restauranter merkes godt, for i de største dagligvarekjedene i USA har totalsalget av snøkrabbe økt med 84 prosent - fra 14 600 tonn, til 26 900 tonn.

Også økning for kongekrabbe

Men det er ikke bare fryst snøkrabbe amerikanerne hungrer etter under pandemien. Også fryst kongekrabbe har fått et løft.

- Importen av fryst, rød kongekrabbe har til og med november 2020 økt med 300 tonn, fra 6 100 tonn til 6 400 tonn. Prisene har i samme periode hatt en voldsom vekst, fra en importpris i 2019 på 41,25 USD/kg, til 44,78 USD/kg. Russland står for 99 prosent av importen til USA, så de har hatt en vekst på 22 prosent i den perioden, sier Voraa.

Tidligere år har den norske eksporten av rød kongekrabbe vært drevet av levende, men som følge av utfordrende logistikk og nedstengte restauranter ble denne eksporten til USA redusert med 98 tonn (40 prosent) i 2020. For fryste derimot, hvor en større andel selges via dagligvare, ble det en vekst i den norske eksporten fra 1 tonn i 2019 til 65 tonn i 2020.