Norske skalldyr skal i henhold til Sjømatrådets overordnede strategi være en spydspiss for sjømat fra Norge, og bidra til å posisjonere Norge som verdens beste sjømatnasjon globalt.

I tråd med denne strategien gjennomfører Sjømatrådet i løpet av 2019 en rekke prosjekter med aktiviteter rettet mot verdens beste restauranter, kokker og high-end retailers. Toppkokkene i dette kulinariske landskapet higer etter unike og høyt ettertraktede naturlige råvarer i verdensklasse, de gode og ekte historiene, frembragt av genuint håndverk.

Sjømatrådet ønsker gjennom dette arbeidet å være en katalysator for å fronte levende og rå skalldyr fra Norge, i tett samarbeid med skalldyrnæringen.

- Det ligger et betydelig potensial i å øke kunnskapen og preferansen for norske skalldyr generelt blant internasjonale toppkokker, og målet er at flere av disse restaurantene skal sette norske skalldyr på menyen, sier prosjektleder Synne Guldbrandsen.

I forbindelse med det langsiktige posisjoneringsarbeidet og de ulike prosjektene som skal gjennomføres ønsker Sjømatrådet kontakt med skalldyr-leverandører som:

  • har levende, ferske eller rå skalldyr i sin produktportefølje
  • har erfaring med denne mest krevende delen av restaurantmarkedet
  • har nødvendige sertifiseringer/klassifiseringer på plass
  • har på plass en dokumenterbar distribusjonsløsning inn til dette segmentet
  • ønsker å utnytte denne muligheten