Momsfritak på norsk klippfisk til Kongo

-Svært gode nyheter for de norske eksportørene, sier sjømatutsending.


Inntil nylig har klippfiskimportører i Den demokratiske republikken Kongo måttet betale 16 prosent moms på saltet og tørket fisk fra Norge. Nå har landets myndigheter fjernet hele momsen.

Fra norsk side er det over en periode jobbet målrettet for å bedre markedsadgangen for klippfisk til republikken som ligger i sentrale deler av Afrika.

-Nå begynner vi å se resultatet av arbeidet, sier Trond Kostveit som er Sjømatrådets utsending i Vest -og Sentral-Afrika.

Han mener vedtaket er godt nytt både for norske eksportører og kongolesiske importører, så vel som de kongolesiske konsumentene.

-Når klippfisken blir rimeligere for Kongos innbyggere, vil det kunne øke etterspørselen, sier Kostveit.


Klippfisk er mat til folket

I fjor eksporterte Norge 3370 tonn klippfisk til en verdi av over 100 millioner kroner til Kongo. Det meste av fisken var ryggsei.

Klippfisk er del av Kongos matkultur. Den spises gjerne ukentlig, ofte i stuinger og gryteretter og er en viktig proteinkilde i det kongolesiske kostholdet.
Men også i Kongo har matvareprisene økt. Samtidig må landets innbyggere betale mye for importert sjømat. Det skyldes en rekke avgifter.

-Avgiftene som legges på importprisen er på rundt 75 prosent, inkludert moms. Det har gjort klippfisken dyr og markedsadgangen utfordrende, forteller Trond Kostveit.

På markedene i landets hovedstad Kinshasa, har prisen for en kilo klippfisk av ryggsei ligget på rundt 77 kroner. Det er mange penger i et land der kjøpekraften generelt er lav.

Men nå blir fisken altså billigere.

På markedsbesøk i Afrika: Sjømatutsending Trond Kostveit er ofte på afrikanske markeder. Det er på markedene mange handler maten sin, og det er her mye av den norske sjømaten selges. 


Positive møter med overraskede myndigheter

Sammen med Den norske ambassaden i Kinshasa har Sjømatrådet hatt flere møter med kongolesiske myndigheter, senest den 8. april i år. Formålet har vært å få ned avgiftene på importert norsk klippfisk.

En uke etter det siste møtet, den 15. april, ble klippfisk-momsen fjernet med umiddelbar virkning.

-Vi la blant annet frem en oversikt over det høye avgiftsnivået. Da ble myndighetene svært overrasket, sier Trond Kostveit.

For ifølge sjømatutsendingen var representantene fra det kongolesiske økonomidepartementet rett og slett ikke klar over omfanget av ekstrakostnadene.

Kostveit forteller videre om positive møter der departementet anerkjente den norske klippfisken som en viktig del av kongolesernes kosthold – en matvare som har blitt for kostbar for mange i en tid der det meste har blitt dyrere.

-Vanskeligere tider har nok også hatt en innvirkning på myndighetenes avgjørelse om momsfritak, tror Kostveit.


Fortsetter jobben

Momsfritaket på klippfisk skal i første omgang gjelde i seks måneder. Hva som skjer etter det er foreløpig usikkert.
I mellomtiden har Trond Kostveit ingen planer om å «hvile på laurbærene».

-Vi kommer til å fortsette jobben, både for å beholde momsfritaket og for å bedre markedsadgangen ytterligere, avslutter sjømatutsendingen.