Fra 1. januar 2022 innfører kinesiske myndigheter nye, midlertidige tollsatser for blant annet sjømatprodukter. De nye satsene inkluderer lavere toll på fersk og fryst laks, fryst sild og fryste kaldtvannsreker til det kinesiske markedet.

- Justerte tollsatser til Kina fra nyttår blir tatt godt imot av norsk sjømatnæring, og kan bidra til å forsterke den positive utviklingen vi ser i år også i tiden framover, sier Andreas Thorud, Sjømatutsending i Kina.

Nylig annonserte kinesiske myndigheter at de vil innføre midlertidige reduserte tollsatser på 954 varer fra og med 1. januar 2022. Endringen innebærer en justering i såkalt MFN-toll (bestevilkårsprinsipp) ved eksport til Kina. MFN-toll benyttes når land ikke har avtale om andre tollpreferanser og er tilgjengelig for alle land som er medlem av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det er MFN-toll som gjelder for norsk sjømateksport til Kina.

De midlertidige redusert tollsatsene vil tre i kraft for en rekke sjømatprodukter fra 1. januar. Produkter som vil få redusert toll omfatter blant annet en fersk hel atlantisk laks som går fra 10 til 7 prosent MFN-toll.

Andre produkter som vil få lavere importtoll er hvitfisk der tollsatsen for fryst blåkveite og torsk reduseres fra 7 til 2 prosent. For pelagisk vil det bli en reduksjon i fryst sild fra 7 til 2 prosent og for lodde en reduksjon fra 7 til 5 prosent importtoll.

Vi har laget et utdrag av listen som fulgte den offentlige kunngjøringen. Denne viser noen av produktene som omfattes av de nye importsatsene.