Sjømatrådet ber om innspill til potensielle kandidater til markedsgruppene.

Styret i Sjømatrådet fastsetter antall medlemmer i hver markedsgruppe, oppnevner markedsgruppenes medlemmer og ledere. Organisasjoner som representerer fiskere, oppdrettere, industri og eksport kan foreslå kandidater.

Medlemmene oppnevnes for to år av gangen, normalt fra 1. januar til 31.desember i det påfølgende år. Medlemmene kan maksimalt oppnevnes for fire perioder, altså 8 år

Vi ber om innspill innen 29. januar 2018. 

Om Norges sjømatråd
Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet. Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Sjømatnæringen finansierer selv Sjømatrådet gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.

Rådgivende markedsgrupper
De viktigste sjømatbransjene er representert med egne rådgivende markedsgrupper i Sjømatrådet. Disse sikrer at ressursene brukes i samråd med næringen. Markedsgruppene skal fungere som en diskusjons- og kommunikasjonsarena som bidrar til at arts-/bransjestrategier, aktivitetsområder og prioriteringer i markedsarbeidet utformes i tråd med selskapets vedtatte overordnete strategi. Markedsgruppene er rådgivende overfor administrasjonen og styret i Sjømatrådet.

Sammensetning av markedsgruppene
I sammensetningen av gruppene skal det legges vekt på det enkelte medlems kompetanse, og at medlemmene samlet representerer et tverrsnitt av næringen innenfor de ulike bransjene. Begge kjønn skal være representert i markedsgruppene og en sammensetning hvor minst 40 prosent av hvert kjønn er representert, vil bli etterstrebet. Medlemmene oppnevnes som ressurspersoner, og ikke som representanter for en organisasjon/bedrift.

Styret i Sjømatrådet fastsetter antall medlemmer i hver markedsgruppe og oppnevner disse, samt markedsgruppenes ledere. Organisasjoner som representerer fiskere, oppdrettere, industri og eksport kan foreslå kandidater.

Medlemmene oppnevnes for to år av gangen, normalt fra 1. januar til 31.desember i det påfølgende år. Medlemmene kan maksimalt oppnevnes for fire perioder, 8 år

Innspill og tilbakemelding
Vi ber om innspill fra alle bransjer innen sjømatnæringen og våre samarbeidspartnere for å sikre et helhetlig vurderingsgrunnlag for fremtidig sammensetning av markedsgruppene. Innspill ønskes på hele sammensetningen i de enkelte grupper selv om det ikke er medlemmer som skal byttes grunnet maks antall perioder.

Sjømatrådet ønsker innspill på forslag til kandidater til markedsgruppene 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Trond Rismo: tr@seafood.no, mob. 992 95 059 

Frist for innspill: 29. januar 2018

Innspill sendes til mail@seafood.no. Merk emnefeltet med «Innspill markedsgrupper»

Dagens markedsgrupper

(Medlemmer merket med stjerne har sittet maks antall perioder) 

Hvitfisk

 

Frode Mikkelsen

Lerøy Seafood

Terje Kjølsøy

Aalesundfisk AS

Lise Mangseth

Norges Råfisklag

Katrine Florvaag

Ramoen AS

Frode Eliassen*

Norfra AS

Vidar Naalsund

Surofi

Vårinn Lassesen

Myremar AS

Espen Hanson

Nordic Group AS

 

 

Mari Didriksen

NFD (Observatør)

 

Konvensjonell

 

Christian Olsen

Nergård Sales AS

Susanne T. Aarseth

AS Møre Codfish Comp.

Sigurd Rydland

Taste of North AS

Rita Karlsen

Brødrene Karlsen AS

Olaf Pedersen

AS Glea

Hanne Benjaminsen

Cape Fish Group AS

Benedicte Nielsen

Norges Råfisklag

Tor Krane

Unicod AS

Carl Johan Pettersen*

Bjørge & Co AS

Arne Røst*

West-Norway Codfish Company AS

 

 

Mari Didriksen

NFD (Observatør)

 

Pelagisk

 

   

Inger-Marie Sperre

Brødrene Sperre AS

Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag

Egil Magne Haugstad

Pelagia AS

Geir Sperre

Nils Sperre AS

Jan Otto Hoddevik

Globalfish AS

Kristofer Reiten

Vikomar AS

Truls Fredriksen

Nergård Sales AS

 

 

Rune Dragseth

NFD (Observatør)

 

Skalldyr

 

Svein Ruud

Norway King Crab AS

Anton Fjellvær*

Hitramat AS

Arild Stulen*

Reimes rekefabrikk AS

Knut Helge Vestre*

Coldwater Prawns of Norway

Hans-Ove Semmingsen*

Stella Polaris AS

Tor-Edgar Ripman

Norges Råfisklag

Tom Harry Klausen

Norway Prawns AS

Hanne Benjaminsen

Cape Fish Group AS

Bodil Holmen

Nord Reker

 

 

Knut Sverdrup

NFD (Observatør)

 

Laks og ørret

 

Audun Bjelkarøy

Selected Seafood

Eva Kristoffersen

Egil Kristoffersen og sønner AS

Maria G. Elias-Barrosso

Seaborn AS

Erik Holvik

Marine Harvest Norway AS

Gustav Witzøe

Salmar AS

Knut Hallvard Lerøy

Hallvard Lerøy AS

Sverre Søraa

Coast Seafood AS

Morten Helgesen

Fresh Atlantic AS

Inge Berg

Nordlaks AS

Arne Aarhus

Ocean Quality

 

 

Ole Jakob Lillestøl

NFD (Observatør)