Sjømatrådet ønsker innspill på hvilke markeder som er viktige å prioritere med egen tilstedeværelse fremover og hvilken innretning som er mest hensiktsmessig for utekontorstrukturen. 

Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet. Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Sjømatnæringen finansierer selv Sjømatrådet gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat. De viktigste sjømatbransjene er representert med egne rådgivende markedsgrupper i Sjømatrådet. Disse sikrer at ressursene brukes i samråd med næringen.

Gjennom vårt arbeid skal Sjømatrådet øke verdiene av norsk sjømat. Det gjør vi ved å jobbe systematisk med markedsinnsikt, markedsutvikling, markedsberedskap og omdømmebygging i utvalgte markeder over hele verden. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å identifisere muligheter for norske sjømatprodukter i nye og eksisterende markeder.

Sjømatrådet vurderer jevnlig hvordan vår virksomhet skal organiseres. Vi er nå i en omstillingsperiode hvor alle deler av virksomheten evalueres for å sikre mest mulig effektiv drift og hensiktsmessig struktur for fremtiden.

Vi ber om innspill fra alle bransjer innen sjømatnæringen og våre samarbeidspartnere for å sikre et helhetlig vurderingsgrunnlag for fremtidig organisering av uteoperasjonene.

Frist for innspill: 22. januar 2018.