Norge eksporterte laks for 3,5 milliarder kroner i september. Det er en økning på 232 millioner kroner, eller 7 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 31,9 milliarder kroner. Det er en økning på 4,7 milliarder kroner, eller 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.


- Til tross for at norsk laks har vært utestengt fra det russiske markedet de to siste månedene, ser vi en total økning i eksportverdien. Etterspørselen øker fortsatt og vi ser både økt eksportvolum og høyere laksepriser, sier Paul T. Aandahl, bransjesjef for laks og ørret i Norges sjømatråd.

Målt i produktvekt eksporterte Norge 91 000 tonn laks i september. Det er omtrent samme volum som september måned i fjor. Hittil i år har Norge eksportert totalt 725 000 tonn laks. Det er en økning på 9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.  

Sterk laksepris hittil i år

Sammenlignet med eksportprisen i september i fjor, økte gjennomsnittsprisen for fersk hel laks med 4 prosent i september, til 34,85 kroner per kilo. Hittil i år er gjennomsnittsprisen for fersk hel laks på 42,15 kroner per kilo. Det er 3,14 kroner mer enn for samme periode i fjor.

Økt andel til EU-markedet

Norge eksporterte laks til EU for 2,5 millarder kroner i september. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i år har Norge eksporterte laks til EU for 21,7 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Målt i produktvekt er det eksportert 511 000 tonn laks til EU hittil i år. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i volum utgjør eksporten til EU i overkant av 70 prosent av den totale lakseeksporten fra Norge hittil i år. De største kjøperne av norsk laks, både hittil i år og i september måned er Polen og Frankrike.

Eksportvolumet til Øst-Europa reduseres

Norge eksporterte laks til Øst-Europa for 177 millioner kroner i september. Det er nedgang på 56 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i år er det eksportert laks til Øst-Europa for 3,2 milliarder kroner. Det er en nedgang på 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i volum er det en nedgang på 22 prosent, eller 22 000 tonn, til 79 000 tonn.

Årsaken til tilbakegangen er i all hovedsak knyttet til den russiske importstoppen og redusert tilførsel til det ukrainske markedet.

Økning til Asia og USA

Norge eksporterte laks til Asia for 581 millioner kroner i september. Det er økning på 10 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i år har Norge eksportert laks til Asia for 4,7 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten drives av en volumøkning på 14 prosent, til totalt 101 000 tonn hittil i år.

Norge eksporterte laks til USA for 148 millioner kroner i september. Det er økning på 19 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i år har Norge eksportert laks til USA for 1,35 milliarder kroner. Det er en økning på 98 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i produktvekt er eksportert mengde laks økt med 75 prosent, til totalt 20 000 tonn.

Vekst for ørret

Norge eksporterte ørret for 207 millioner kroner september måned. Det er en økning på 8 millioner kroner, eller 4 prosent fra september i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,8 milliarder kroner. Det er en økning på 139 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.