2017 blir nok et rekordår for sjømatnasjonen Norge. Mandag 8. januar kl. 06:00 publiseres eksporttallene for 2017 og statistikken for uke 52.

Samme dag arrangerer Sjømatrådet sin årlige årstallspresentasjon, Sjømatnasjonen Norge, på Radisson Blu Plaza Hotel. Der vil administrerende direktør, Renate Larsen, presentere utviklingstrekkene for sjømateksporten og utviklingen i Norge. Sjømatrådet har også engasjert SINTEF til å gjøre opp status for hvor vi er sett opp mot målene i rapporten «Verdiskapning produktive hav 2050», og vil ta debatten om hvordan Norge kan gå fra å være en oljenasjon til en sjømatnasjon.

Presentasjonen finner sted i Oslo 8. januar 2018, fra kl. 8.30 på Radisson Blu Plaza Hotel. 

Du kan følge presentasjonen direkte her