Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Victoria Braathen, har travle dager for tiden. Etter deltakelsen på Asias største matmesse i midten av mai står både makrell-, torsk- og Iaksestudier, roadshow og seminar i Hongkong på programmet. 

SIAL Shanghai

Sammen med sju norske sjømateksportører deltok Sjømatrådet sist uke på food & beverage-messen SIAL China i Shanghai. Sjømatrådet og de norske sjømateksportene var en del av den norske sjømatpaviljongen. Årets messe inkluderte omlag 4 300 utstillere og mer enn 110 000 besøkende fra asiatiske markeder. På messen var det fokus på nye og foredlede produkter.

15. mai arrangerte Sjømatrådet frokostmøte. Der kunne alle de norske sjømateksportørene delta. På kvelden var det et nettverksarrangement for norske sjømateksportører i regi av Sjømatrådet, det norske konsulatet og Team Norway i Shanghai. Her kunne gjestene invitere med seg kunder. 

- Tilbakemeldingene fra eksportørene vitner om at SIAL er et godt og spennende utstillingsvindu for norsk sjømat i det kinesiske markedet, opplyser Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina Victoria Braathen.

Samme uke som SIAL-messen ble arrangert var det to norske sjømateksportører som også hadde spennende lanseringsarrangementer. Lerøy var vertskap for et promoteringsarrangement for norsk torsk sammen med lokale samarbeidspartnere. «Norway in a Box» lanserte på sin side en QR-løsning som gjør det mulig å spore sjømatprodukter fra fjord og hav i Norge til middagsbordet i Kina

- Under SIAL-messen ble det lagt til rette for en demo av norsk laks, norsk makrell og norsk torsk. For oss er det viktig å vise frem kvaliteten til de norske råvarene og inspirere til bruk i det kinesiske kjøkken. Med oss hadde vi kinesisk kokk som har jobbet med norske sjømatprodukter i mange år. Demoen ble veldig godt tatt imot av besøkende og lokale kunder. Særlig verdifullt er det å få vist frem hvordan norsk torsk og norsk makrell kan anvendes og passer til kinesisk bruk og smaker, forteller Braathen.

Kina er et av verdens største sjømatmarkeder, og det er derfor viktig å være tilstede på arenaer som SIAL. Braathen forteller at det er stor interesse for norsk laks, samtidig som hun opplever en økende interesse for nye norske sjømatprodukter.

Torskestudie, laksestudie og pelagisk innsiktsrapport

I løpet av sommeren skal Sjømatrådet ha både en torskestudie og den første delen av en pelagisk innsiktsrapport ferdig.

Arbeidet med norsk torsk i Kina ble startet opp i 2014, og torsken fra Norge har et stort potensial i det kinesiske markedet. Torskestudien skal se på hva som har skjedd med posisjonen til norsk torsk i Kina siden arbeidet ble startet opp i 2014 og 2015. I denne studien får vi vite mer om konsum og markedsposisjonen til norsk torsk i Kina, og mulighetsrommet vi har til å utvikle denne.
Laksestudien fokuserer på markedssituasjonen for norsk laks i Kina og tar blant annet for seg hvilke kanaler det bør satses på fremover.

Den pelagiske innsiktsrapporten kartlegger potensialet til pelagiske arter i Kina og skal blant annet peke på utviklingstrekk og muligheter.

«Roadshow» i Beijing og Guangzhou

Fra ferdigstillelse av sjømatstudiene går veien videre til et ekte roadshow. 17.-20. juni skal Victoria Braathen kjøre rundt på kinesiske veier med den norske stjernekokken Svein Erik Renaa. I Beijing og Guangzhou skal de presentere kvalitetene til norsk laks, torsk og makrell. Målgruppene for dette er utvalgte restauranter i de to byene. Over 30 lokale kokker i hver by skal observere den prisbelønte norske stjernekokken Renaa mens han tilbereder norsk sjømat. Formålet er at de kinesiske kokkene skal bli kjent med kvalitetene og egenskapene til norske sjømatprodukter. Norske eksportører er også med for å fortelle om sine sjømatprodukter.

Mattrygghetseminar i Hongkong

Uken etter roadshowet er det duket for seminar med Havforskningsinstituttet og Mattilsynet i Hongkong, der temaet er mattrygghet. I Hong Kong er det viktig å vise frem kvalitetene med norsk laks. Seminaret skal svare på de behovene markedet har for rett informasjon om norsk sjømat og mattrygghet, nærmere bestemt norsk forvaltning og produksjon av laks. Til dette seminaret er media og lokale partnere invitert.

Sjømatrådets fiskeriutsending ser frem til de nærmeste månedene med hektisk arbeid for norsk sjømat i Kina.