Norge eksporterte 60 000 tonn ørret for 3,7 milliarder kroner i 2019. Dette er en volumøkning på 29 prosent fra året før, mens verdiøkningen er 24 prosent, eller 707 millioner kroner. Siden 2010 har den norske ørreteksporten økt med 130 prosent. Eksportverdien øker mest til markeder i Asia og Øst-Europa.

- Det har vært et godt år for norsk ørreteksport, og mye har gått som forventet, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Skyldes økt volum

- I det store bildet følger ørretprisen lakseprisen. Den sterke volumveksten for ørret har imidlertid ført til at ørretprisen i gjennomsnitt er 4,40 kroner lavere enn for laks i 2019.  I gjennomsnitt lå ørretprisen på 55,78 kroner per kilo i fjor. Dette er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med året før, sier Aandahl.

Norges sjømatråd

Foto: Norges sjømatråd

Som i fjor var Hviterussland og USA de største markedene, hvor eksporten av norsk ørret kom på henholdsvis 680 millioner og 537 millioner kroner.

- I Hviterussland går mye av ørreten til bearbeiding og reeksport, mens USA til en viss grad har overtatt tomrommet etter Russland, påpeker Paul T. Aandahl.

Sterkest vekst i Øst-Europa og Asia

I 2019 var eksporten for alle de største markedene for ørret i vekst. Det er imidlertid Øst-Europa og Asia som skiller seg ut.

- Regionalt sett, ser vi at Øst-Europa og Sørøst-Asia har hatt den største veksten. Hit har norsk ørreteksport vokst med over 60 prosent. Disse regionene har tradisjonelt vært store markeder. Med en verdivekst på 69 prosent har også Ukraina blitt et voksende og viktig marked for norsk ørreteksport.

Ørretkampanjer bidrar til vekst

I Sørøst-Asia har også ørreteksporten hatt fremgang, og i markeder som Indonesia og Malaysia har det blitt eksportert mer ørret enn laks. I takt med denne veksten har Sjømatrådet gått offensivt til verks med ørretkampanjer i flere sørøstasiatiske markeder.

I de tre siste månedene i fjor har norske ørretkampanjer gått digitalt og i dagligvarebutikker i Malaysia og Thailand for å bidra til tydeligere identitet og økt synliggjøring av navnet «norsk fjordørret/Fjord Trout».

20 prosent økning

- Vi har allerede fått gode tilbakemeldinger fra forhandlere i Thailand. Blant annet har dagligvarekjeden Thammachart Seafood i Thailand rapportert om 20 prosent vekst i salget sammenlignet med samme periode året før, forteller Sjømatrådets fiskeriutsending i Sørøst-Asia, Asbjørn Warvik Rørtveit.

Norges sjømatråd

Foto: Norges sjømatråd

Fremmer opphavet

Norskprodusert fjordørret blir ofte forvekslet med laks eller lokal ferskvannsørret. Kampanjen har derfor også hatt en målsetning om å differensiere norsk fjordørret fra det feilaktige begrepene «Salmon Trout» og «Salmon».

- Vi ser at det er mye arbeid som gjenstår, og vi skal jobbe kontinuerlig fremover for å tydeliggjøre og fremheve det norske opphavet og den gode kvaliteten for norsk ørret i denne regionen, understreker Rørtveit.