At barn og unge får gode erfaringer med fisk er viktig for god vekst og utvikling, og for folkehelsa på sikt. Derfor er Sjømatrådet og fiskesalgslagene sterkt engasjert i kostholdsprogrammet Fiskesprell, som har som mål å bidra til økt sjømatkonsum blant barn og unge i barnehage og skole.

I samarbeid med norske fylkeskommuner arrangerer Fiskesprell kurs for 3000 kursdeltakere årlig. Dette er voksne som jobber i barnehage eller skole, eller studenter og elever som skal ut i jobb på denne arenaen. Barnehage og skole er en viktig helsefremmende arena, og ved å kurse de voksne som har ansvar for mat- og opplæringstilbudet, har vi en mulighet til å nå alle barn med kunnskap og gode opplevelser knyttet til det å lage og spise sjømat. Når de ansatte har vært på kurs med Fiskesprell, blir de tryggere på å lage sjømat i barnehage og skole, og bruker mer sjømat både i undervisningen og som en del av mattilbudet. Og de aller beste resultatene får vi når barna får være med å lage maten. I tillegg til kurs har vi blant annet råvarestøtte til innkjøp av sjømat i mat og helse-faget, og oppskriftskonkurransen Kokkesprell. 

I forrige uke var vi i Oslo for å arrangere Fiskesprells årlige fagsamling. 60 fylkeskontakter og kursholdere fra hele landet kom sammen for faglig påfyll og for å utveksle erfaringer. Vi hadde presentasjoner fra bl.a. Helsedirektoratet, Nofima og Havforskningsinstituttet, i tillegg til workshops og presentasjonsteknikk-kurs, samt kursholderkurs for nye kursholdere i Fiskesprell.

En veldig engasjert og flott gjeng som brenner for å øke sjømatkonsumet blant barn og unge!

Les mer om Fiskesprell