Gjennom flere undersøkelser og fokusgrupper har Norges sjømatråd kartlagt den norske fiskekonsumenten. Hvorfor går sjømatkonsumet ned her i landet? Og hva kan gjøres for å få trenden til å snu? 

Svarene ligger i innsiktsrapporten «Fiskespiseren», som ble publisert i høst. Rapporten kan lastes ned hos seafood.no, men i tillegg vil de viktigste hovedfunnene bli presentert i dette webinaret. 

Hvis du vil vite hva Norges befolkning tenker om fisk og fiskenæringen, hva som er årsaken til at de velger bort fisk og hva som kan gjøres for å få fisken tilbake på middagstallerkenen – så følg med!

Les rapporten Fiskespiseren her.