Gjennom flere undersøkelser og fokusgrupper har Norges sjømatråd kartlagt den norske fiskekonsumenten. For hvorfor går fiskekonsumet ned her i landet, og hva kan bransjen og næringen og dagligvarehandelen gjøre med dette? 

Svarene ligger i innsiktsrapporten «Fiskespiseren», som ble publisert i høst. Rapporten kan lastes ned hos sefood.no, men i tillegg skal de viktigste hovedfunnene bli presentert i et åpent webinar i januar 2019.

Hvis du vil vite hva Norges befolkning tenker om fisk og fiskenæringen, hva som er årsaken til at de velger bort fisk og hva som kan gjøres for å få fisken tilbake på middagstallerkenen – så følg med!

Informasjon om dato og tid for januarwebinaret kommer.

Les rapporten Fiskespiseren her. 

Stay tuned!