I første halvdel av 2021 har Norges sjømatråd publisert flere rapporter fra en rekke markeder, deriblant Kina, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sør-Korea og Norge. Her kommer en kort oppsummering.

- Studiene er et grunnleggende verktøy for Sjømatrådets markedsarbeid og gir et godt innblikk i kjøpstrender og holdninger knyttet til norsk sjømat spesielt. Noen studier er større enn andre, men samtlige gir innsikt til videreutvikling av strategier og planer i de enkelte markedene. Jeg vil oppfordre norsk sjømatnæring til å benytte denne innsikten i sitt markedsarbeid, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang Tom-Jørgen Gangsø.

Top seafood trends 2021

Sjømatrådets dagsaktuelle trendrapport har svaret på hva folk krever og forventer av sjømatnæringen – samt hva som skal til for at folk legger sjømat på tallerkenen. Rapporten inneholder de fem viktigste forbrukertrendene rettet mot sjømat. Trendene er:

 • Nye salgskanaler - flere handler sjømat på nett. Her går utviklingen raskt
 • Bærekraft - flere forbrukere tar valg ut fra hensyn til miljø, klima og de sosiale aspektene av bærekraft. De krever endring
 • Lettvinthet - produkt og handel må være enkel, rimelig og tidsbesparende.
 • Åpenhet - forbrukere krever mer informasjon om sjømaten de spiser, fra fjord til bord
 • Helse og sunnhet - det er større fokus på hva som er sunt

Les hele rapporten her

Tom-Jørgen Gangsø under årskonferansen 2021

Foto: Norges sjømatråd

Fiskemarked - i denne utgaven var hvitfisk i fokus

Fiskemarked gir næringen et innblikk i markeder som er viktige for norske sjømateksportører. I denne utgaven får eksportørene et bilde av markedsstørrelsen og konkurransesituasjonen i de ulike hvitfiskmarkedene og husholdningskonsumet i 2020 - samt oppdatert innsikt om forbrukerne i markedet. Her er noen av funnene:

 • Storbritannia
  • Det er liten kjennskap og preferanse for norsk torsk og hyse blant konsumentene, til tross for at det er mye norsk fisk i markedet
  • Britene er opptatt av sertifiseringsmerking
 • Frankrike
  • Ferdigpakket filet, fryste produkter og bearbeidede produkter var vinnerne i 2020
  • Smak, mattrygghet og sunnhet er det viktigste for franskmenn ved kjøp av sjømat
  • 2 av 10 franskmenn knytter torsk til Norge, men de foretrekker torsk med fransk opphav 
 • Spania
  • For én av tre spanske sjømatkonsumenter er Norge et av landene de assosierer med fangst og produksjon av sjømat
  • At butikken har fiskedisk og et stort utvalg av sjømatprodukter topper listen over viktige årsaker til å handle sjømat i den butikken man handler oftest i
  • Det meste av torsken konsumeres som frossen filet eller saltfisk
 • Portugal
  • Nesten ni av ti portugisere kjenner til Norge som opphavsland for klippfisk
  • Sammenlignet med 2019 økte portugisiske husholdninger i 2020 sine innkjøp av fisk med 38 prosent målt i både verdi og volum

I tillegg til de ovennevnte enkeltmarkedene er Italia, Tyskland, Sverige, USA og Brasil inkludert i rapporten. Les hele rapporten her (krever innlogging).

Torskeloins

Foto: Norges sjømatråd

China Seafood Consumer Report 2021

Ingen i verden handler like mye sjømat over nett som kineserne. Det var et av funnene i en analyse gjort i det kinesiske markedet. 

 • Sjømathandel på nett har økt, selv blant de eldre forbrukerne
 • Trenden med å handle sjømat på nett ser ut til å vedvare også etter pandemien. Livestreaming av produkter, for å vise at de faktisk er ekte og av god kvalitet, er eksempel på en ny praksis i netthandel som den moderne forbrukeren forventer å se mer av i fremtidens marked
 • Mer matlaging hjemme med fokus på sunn mat kan bringe frem nye oppskrifter, og introdusere flere fiskeslag til hjemmene
 • Studier om konsumentgrupper viser at matproduktets opprinnelse er viktig for de aller fleste. 67 prosent anser opphavsland som en kvalitetsindikator
 • Online handel gir gode muligheter for å markedsføre det rene og kalde opphavet til norske sjømatprodukter. Dette i motsetning til hva en kan få til på produktenes lille emballasje i fysiske butikker
 • Det er ikke bare laks som kommer gunstig ut på Sjømatrådets spørreundersøkelse i Kina, det viser seg nemlig at makrell og torsk ses på som spesielt trygg mat å spise og handle

Les hele rapporten her (krever innlogging)

Sushi med laks

Foto: Norges sjømatråd

Markedsrapport for makrell i Taiwan

Rapporten gir innsikt i markedet for atlantisk makrell i Taiwan for 2020.

 • Atlantisk makrell eksportert til Taiwan konsumeres for det meste innenlands
 • Makrellkonsumet var ca. 36.000 tonn i 2019 
 • Konsumet av atlantisk makrell var ca. 10.000 tonn fra 2015 til 2019 per år
 • Saury er en kjent konkurrent til makrellen
 • I forsyningsleddet er ca. 75 prosent av makrellproduktene i filetform
 • I forsyningsleddet står hotell-, restaurant- og kantinesektoren for ca. 60 prosent av salget, mens detaljhandelen står for ca. 40 prosent
 • I hotell-, restaurant- og kantinesektoren står japanske restauranter for anslagsvis 70 prosent av salget
 • I detaljhandel selges atlantisk makrell primært i supermarkeder

Les hele rapporten her (krever innlogging)

Makrell

Foto: Hee-Kee Min Namu Studio

Markedsrapport for makrell i Thailand

Rapporten gir innsikt i markedet for atlantisk makrell i Thailand for 2020.

 • Atlantisk makrell eksportert til Thailand blir for det meste konsumert innenlands
 • Thaiene spiste 29.000 tonn makrell i 2020
 • Konsumet av atlantisk makrell var ca. 10.000 tonn fra 2015 til 2020 per år
 • Nøkkeldriveren for atlantisk makrell er økningen i japanske restauranter
 • I forsyningsleddet selges ca. 70 prosent av makrellproduktene som rund fisk
 • Det meste av makrellen omsettes i hotell-, restaurant- og kantinesektoren
 • I detaljhandelen selges atlantisk makrell primært i supermarkeder

Les hele rapporten her (krever innlogging)

Makrell

Foto: Johan Wildhagen

Månedlige markedsrapporter for laks i Kina

Rapportene tar for seg laksemarkedet i Kina måned for måned fra mai til og med august.

 • Les oppdatert rapport for august her (krever innlogging)
 • Norges sjømatråd utfører månedlige markedsundersøkelser for laks i Kina. Vi vil fortsette å publisere markedsrapportene fremover. Du finner de her
Portrett av laks

Foto: Ole Musken

Markedsrapport om hvitfisk/klippfisk i Portugal fra andre kvartal

Nielsens rapport for andre kvartal viser at salget av klippfisk i butikk har klart seg bra første halvår 2021.

 • Salget har økt både for tørket og fryst, utvannet klippfisk
 • For hotell-, restaurant- og kantinesektoren var salget svakt (-38 %) som forventet
 • For tredje og fjerde kvartal forventes det tilnærmet vanlige tilstander, og salget av klippfisk i hotell-, restaurant- og kantinesektoren forventes å ta seg opp utover høsten og frem mot jul

Les hele rapporten her (krever innlogging)

Klippfisk

Foto: Tom Haga

Innsiktspresentasjon - Kongekrabbemarkedet i Sør-Korea

Studiet ser på tilførselen av kongekrabbe til Sør-Korea og Norges posisjon, sluttkanaler og muligheter for Norge som eksportør av kongekrabbe. Presentasjonen avsluttes med anbefalinger for fremtiden.

 • Innenlandsk produksjon har gått ned, noe som har ført til økt andel importert krabbe
 • Importprisen på kongekrabbe har steget de siste årene. Prisforskjellen mellom russisk og norsk kongekrabbe minsker
 • Hotell-, restaurant- og kantinesektoren står for 67 prosent av kongekrabbemarkedet. Netthandelen har økt, og står nå for 9 prosent av markedet
 • Imidlertid er krabbe- og sjømatrestaurantene dominert av russisk kongekrabbe

Se hele presentasjonen her (krever innlogging)

Kongekrabbe

Foto: Per Eide Studio

En varemerkeanalyse om reker i Sverige

Undersøkelsen gir innsikt i kjennskap og holdning til ulike varemerker.

 • 71,9 prosent sier at det betyr noe for dem hvis selskapet som selger reker har en klar bærekraftsprofil
 • 40,2 prosent vil vurdere å kjøpe reker over internett i stedet for i en fysisk butikk. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra 2020
 • De som bestemmer seg i butikken for hvilket rekemerke de skal kjøpe, svarer at tilbudskampanje er det som er avgjørende for hvilket merke de kjøper

Les hele analysen her (krever innlogging)

Reker i en bolle

Foto: Synøve Dreyer og Shutterstock

Halvårlig markedsrapport for torsk i Kina

Rapporten tar for seg markedstrender, handel og fangst, og forsyningsleddet.

 • Netthandel skjøt fart i “koronaåret” 2020, og fortsetter å øke i 2021
 • Aktører i bransjen spår at handel og konsum av sjømat vil være tilbake på før-korona-nivå i løpet av året
 • Salg av atlanterhavstorsk i 2021 skyter fart
 • Økt salg av produkter av torskeloins
 • Flere varemerker inkluderer sjømat for babyer i sine produktporteføljer, med fokus på næringsrikt innhold
 • Kinesiske kunder klarer nå i større grad å skille norsk torsk fra annen torsk enn tidligere
 • Helse- og matvaretrygghet er viktige trender i Kina, og torsk oppfattes som en meget sunt og trygg matvare. Derfor ligger det et stort potensial for et større marked for norsk torsk i Kina

Les hele rapporten her (krever innlogging)

Torsk

Foto: Try Reklamebyrå