Sjømatrådet har nylig gjennomført en omlegging til digitale søknad- og rapporteringsskjema for Bedriftsinitiativ. Programmet har også blitt omdøpt på engelsk, og heter nå NSC’s Joint Marketing Program.

Retningslinjene for Bedriftsinitiativ er mer eller mindre uforandret, men har blitt omarbeidet noe på enkelte steder, så både nye og gamle brukere av Bedriftsinitiativ blir oppfordret til å lese gjennom dem før de søker om samfinansiering til nye prosjekter.

Ved å digitalisere søknadsprosessen ser man allerede at saksbehandlingen har blitt kraftig redusert, og vi har derfor mer tid til å arbeide med å forbedre programmet og få mer ut av midlene som er satt av til felles markedsføring.

Finn ut mer om Bedriftsinitiativ her, eller ta kontakt med Jan Aleksander Enoksen direkte, dersom du har noen spørsmål angående programmet eller spesifikke prosjekter som du tenker kan passe for Bedriftsinitiativ.