Norske eksportører som ikke har mulighet å delta på sjømatmessen World Seafood Shanghai i august, kan nå sikre seg profilering via en eksportør- og produktkatalog. Interesserte parter bes om å registrere seg.

Sjømatrådet planlegger deltagelse på sjømatmessen World Seafood Shanghai 26.-28. august. Da det er mange norske selskaper som i år ikke vil ha mulighet til å reise til Kina for å delta på messen, vil vi opprette en eksportør-katalog. Her kan selskaper som ønsker å være del av profileringen under messen registrere seg med kontakt- og produktdetaljer.  
   
Eksportørkatalogen vil gjøres tilgjengelig både digitalt og i print under messen. Alle eksportører til det kinesiske markedet som ønsker å være del av eksportørkatalogen kan melde sin interesse i lenken under. 

Påmeldingsfrist for å registrere seg er 1. august 2020.  

Registreringsskjema

Forbehold om endringer: Sjømatrådet følger lokale myndigheters råd i forbindelse med gjennomføring av og deltakelse på arrangementer i markedet. I lys av gjeldende situasjon kan det derfor komme endringer og kanselleringer i planlagte program.

Kina webinar

Sjømatrådet vil også organisere et Kina-webinar i forkant av World Seafood Shanghai for oppdateringer til norske sjømataktører om markedet innen våre ulike satsinger. Mer detaljer om webinaret vil bli publisert i den nærmeste tiden. 

Lenke til arrangementet