Hos Blom Fiskeoppdrett er turister, skoleelever, journalister og byråkrater blitt et nesten like vanlig syn som ansatte i kjeledress og gummistøvler.

Helt siden våren 2009 har Blom Fiskeoppdrett drevet Øygarden visningssenter i felleskap med Kystmuseet i Øygarden. Hvert år får mellom 3.000 og 4.000 gjester fra hele verden en innføring i havbruk. Der får de svar på viktige spørsmål som: Er laksen trygg å spise, hvor lang tid tar det fra smolt til slakt og hvor mange laks er det i en merd?

- Målet er å gi skoleelever, studenter, presse, turister, politikere og forvaltning en grundig innføring i hvordan et oppdrettsanlegg drives ute på anlegget, sier daglig leder i Blom Fiskeoppdrett, Øyvind Blom.

Visningsanlegget er drevet i samdrift med Bloms ordinære oppdrettsanlegg og er dermed et fullskala oppdrettsanlegg. Selskapet ble etablert av oppdrettsgründeren Andreas Blom i 1971 og er en av landets eldste oppdrettsvirksomheter. I dag drives selskapet av familien i 2.- og 3.-generasjon.

Ikke langt unna visningsanlegget i Øygarden har Kystmuseet en egen utstilling med lokal oppdretts- og fiskerihistorie.

- Fasilitetene gir mulighet for at grupper kan komme på besøk, bestille servering og avholde møter og seminarer i museets auditorium. Våre ansatte tar imot gjestene og gir en grundig og god innføring i produksjon av norsk laks og ørret direkte på merdkanten, sier Blom.

Visningsanleggene er del av en næringens kommunikasjon ut mot publikum og er en svært viktig arena. Det er omtrent 20 visningsanlegg rundt om i Norge i dag, og stadig flere aktører jobber nå med å etablere visningsordninger de neste årene for å ta imot nysgjerrige besøkende, turister og skoleklasser.

- Et besøk på et visningsanlegg vil gi deg kjennskap om alt fra fôring til den langsiktige vekstfasen. Her får besøkende muligheten til å oppleve hvordan havbruksnæringen arbeider på nært hold og samtidig få en innføring i verdikjeden og veien laksen tar fra rogn til ferdig slakteklar matfisk på 4-6 kilo, sier Martin Skaug som er visningsansvarlig i Norges sjømatråd.