Foran rekordmange tilhørere på Torskefiskkonferansen oppfordret Cilia Holmes Indahl i Nordic Impact sjømatnæringen til å bli enda flinkere til å kommunisere de gode historiene om bærekraft.

Indahl er administrerende direktør i Nordic Impact og fagekspert på bærekraftige forretningsmodeller. Gjennom selskapet Katapult Ocean investerer de i bærekraftige og lønnsomme start ups og kobler dem opp mot etablerte næringsaktører. Hensikten er å bidra til at flere selskaper når sine bærekraftsmål.

Veien viktigst

- Utfordringen vi står overfor i dag er at ting og materier er havnet på feil sted. CO2-utslipp og plast i havet er to slike faktorer. Bærekraft er slik sett enkel å forklare: Det består rett og slett å plassere det som er havnet på feil sted tilbake til der det hører hjemme slik at det ikke lager skade. Samtidig må vi erkjenne at det er umulig å komme til et sted der vi kan si at «nå er vi bærekraftige». Veien for å komme dit er derfor langt viktigere enn å være perfekt, sa Cilia Holmes Indahl til de rundt 500 deltagerne på Torskefiskkonferansen i Tromsø på torsdag.


Cilia Holmes Indahl

Cilia Holmes Indahl, Foto: NSC

Hun oppfordret norsk næringsliv til å jobbe seg opp mot et nullpunkt og bare bidra positiv til samfunn og planet. Først må man sette seg bærekraftsmål for egen bransje og deretter lage en visjon. I dette arbeidet må man ikke glemme å kommunisere de gode bærekraftshistoriene, understreket Indahl.

Kommuniser bærekraftseksempler

- Jeg tror det er mange eksempler i sjømatnæringen som er viktig å formidle til dem som ikke vet hvordan det ser ut. Det er lett å tenke at «dette vet jo alle». Mitt råd er å lete opp interessante bærekraftseksempler som dere ønsker å fortelle og visualisere dem opp slik at de kan fortelles til dem som ikke kjenner dem. Det er viktig å si at vi er skikkelig gode på disse tingene, men at vi fortsatt har mye å jobbe med på andre områder, sa Indahl.

En annen foredragsholder som var opptatt av å dyrke de gode historiene, var klyngeleder i NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy.

FOTO: NSC

Wenche Uksnøy, Foto: NSC

- I dialog med bedriftene ser vi at det er et stort behov for dokumentasjon og gode, troverdige historier rundt de produktene de skal selge rundt om i verden. Siden de leverer produkter til mat, kosttilskudd og medisiner er det spesielt viktig med dokumentasjon rundt helseeffekt. I klyngesamarbeidet er det viktig for oss å bistå bedriftene i denne prosessen, sier hun.