Sjømatrådet har nettsider til forbrukerne av norsk sjømat i 16 markeder utenfor Norges grenser. Sidene får i disse dager en oppfrisking og fornying.

De nye sidenes fokus

 Med de nye sidene ønsker vi, i tillegg til å presentere artene som vi eksporterer, å vise våre merkevarepilarer gjennom å fortelle historier fra den norske industrien og menneskene som arbeider her. Vi ønsker å være nært det vi anser som kjernen i den norske industrien; menneskene, naturen, kulturen og historien. Respekten for produktene og råvaren og næringa sin rolle i samfunnet står sentralt i det vi vil formidle.

Hovedpoenget er å gjennom dette bygge en enda sterkere profil digitalt for opphavsmerket “Seafood from Norway”. Samtidig skal vi ta vare på sluttbrukerens ønske om informasjon rundt hvordan de kan tilberede norsk sjømat ved å ha oppskrifter og «slik gjør du det»-artikler på siden.

Lansering og tilpasning til markedene

Vi har til nå lansert to av de 16 nettsidene – en nettside for internasjonale brukere, og en nettside for Storbritannia. Disse vil vi tilpasse lokale forhold ved å framheve produktene som er viktige i disse markedene. Nettsidene vil gradvis bygges ut og knyttes til lokale sosiale mediekontoer og markedsføring.

Du kan se de nye internasjonale sidene her eller se de nye sidene for Storbritannia her.