Siden oppstarten av kommunikasjonskonseptet «3 i uka» i mars 2018 har Norges sjømatråd gjennomført flere reklamekampanjer rettet mot unge under 40 år. Det er også lansert et program for støtte til kultur- og idrettsarrangement. Resultatene fra reklamekampanjen som startet opp høsten 2018 viser at kampanjen har falt i smak og har hatt effekt.

Sjømatrådet har foreløpig ingen planer om en ny, stor kampanje av samme kaliber som i 2018 og 2019. Men kommunikasjonskonseptet fortsetter med store investeringer også i 2020.

- Koronasituasjonen har ført til at vi har valgt å tilpasse materiellet og budskapet for 3 i uka. For å sikre at budskapene var relevante for flere tok vi utgangspunkt i tre ulike retninger i utviklingen av  de nye filmene: «Sunne retter for inaktive dager», «Lær deg 3 nye fiskeretter» og «La barna lage middagen», sier Solrun Liljedal, prosjektleder for 3 i uka hos Norges sjømatråd.

Da norske myndigheter innførte omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset, nøyaktig to år etter lanseringen av 3 i uka 12. mars 2018, har også vi iverksatt tiltak for å tilpasse konseptet til situasjonen. Vi stoppet umiddelbart all utendørsreklame i en lengre periode og vi utsatte søknadsfristen for støtteordningen til kultur- og idrettsarrangement. Medieplanen er justert for å tilpasse kanalvalget sett i lys av endret mediekonsum og medieinvesteringer i relevante kanaler er økt for å sikre at vi treffer oftere med våre budskap. I takt med at samfunnet gradvis åpnes opp, er vi nå igjen til stede på kjøpesentre.

Samarbeidsprosjekt med Harm & Hegseth

- Som følge av endringer i medieplanen har vi innledet et samarbeid med to av Norges største podcaster: «Harm & Hegseth» og «Topp 3 med Mads og Rasmus», hvor reklamespotter med 3 i uka er med på alle deres podcaster i en måned - uavhengig om man hører på episode 1 eller 60. Vi har to ulike versjoner per podcast slik at vi kan variere for å unngå slitasje av materiellet, sier Liljedal.

Relatert innhold: