Team Norway, med Innovasjon Norge, ambassaden og Sjømatrådet, vil representere norske interresser på matmessen TuttoFood i Milano.

Det er ventet flere norske sjømatprodukter på den nordiske paviljongen “EatNordic” i Hall 10 TuttoSeafood / TuttoFrozen. Messen er en viktig del av markedsføringen for de norske artene mot verdikjeden og det vil være et større medieuttak kombinert med PR aktiviteter i forbindelse med messen. 

Selve standen arrangeres av våre partnere i Innovasjon Norge, men ta gjerne kontakt med meg på glw@seafood.no for mere informasjon rundt messen og mulighetene i denne.

TuttoFood Milano