Team Norway, ved Innovasjon Norge, Ambassaden og Sjømatrådet, vil sammen representere norske interresser på matmessen TuttoFood i Milano.

Norske sjømatprodukter promoteres på den norske standen i Hall 6 TuttoSeafood / TuttoFrozen. Messen er en viktig arena for markedsføring av norsk sjømat rettet mot italiensk verdikjede.  

Vår Team Norway partner, Innovasjon Norge, organiserer standen. De som ønsker å sikre seg egen stand, kan kontakte prosjektleder Emanuela Teani  direkte.
Epost: emanuela.teani@innovationnorway.no

Sett gjerne Sjømatrådets Jennifer Mazzilli, jfm@seafood.no på kopi (i cc).