Vi opplyser om at arrangementene tilknyttet bærekraftsuken i Tokyo er utsatt intill videre.

 

I 2020 inviterer vi til en uke med fokus på bærekraft i Tokyo, hvor vi lanserer ny sjømatstudie, inviterer til workshops og det årlige makrellseminaret. 

 

Norske bransjeaktører er hjertelig velkommen!

Arrangementene gir mulighet for å innhente viktig innsikt om det japanske markedet for makrell, laks og andre arter.

Makrellseminar: Etter positive tilbakemeldinger fra næringen vil det årlige makrellseminaret i Tokyo gjennomføres i samme drakt i juni 2020.

Sjømatseminar: Nytt av året er at det er planlagt flere arrangementer i samme uke som makrellseminaret, blant annet workshop og sjømatseminar hvor ny sjømatstudie på det japanske markedet presenteres. 

Sjømatseminar og mottagelse avhodles 9. juni og makrellseminar med lunsj vil holdes 10. juni 2020. 

Mer informasjon vil bli fortløpende publisert på våre nettsider og via nyhetsbrev. Sett av datoen!