Norges sjømatråd, den norske ambassaden i Spania og Innovasjon Norge inviterer til bærekraftskonferanse i Madrid 18. september. 

Sted: Hotel Urban, Madrid
Tid: 09:30 - 14:00, etterfulgt av cocktail fra kl. 14:00 - 16:00. 

Norge er en foregangsnasjon for bærekraftig høsting fra havet innen fiskeri, havbruk og teknologi. I løpet av konferansen vil man få høre både fra spansk og norsk side hvordan bærekraftige løsninger står høyt oppe på agendaen for ulike organisasjoner og selskaper.

Supermarkedkjeden Carrefour vil fortelle om satsningen på deres varemerke, Calidad y Origen, der norsk laks er blant et av produktene deres, og hvordan produktene blir valgt ut med fokus på bærekraft. Videre vil Javier Ojeda fra Apromar, en organisasjon for spanske oppdrettere, snakke om spanske oppdretteres fokus på å drive bærekraftig i Spania, og Lars Fredrik Martinussen fra Nordlaks vil snakke om deres satsning på Havfarmene. 

Endelig program vil legges ut fortløpende. 

For påmelding, ta kontakt med Maria Gonzalaz på mag@seafood.no. 

For mer informasjon om konferansen, ta kontakt med Bjørn-Erik Stabell på bes@seafood.no